Układnice wysoko magazynowe

Układnice wysoko magazynowe

Układnice są urządzeniami służącymi do automatycznego składowania ładunków lub produktów w magazynie. Przemieszczają się wzdłuż wytyczonych korytarzy. Istnieje możliwość załadunku i wyładunku produktu w trakcie jednego cyklu pracy maszyny, co znacząco zapewnia zwiększenie efektywności instalacji, a jednocześnie zmniejsza liczbę zasobów potrzebnych do jej funkcjonowania.

Dzięki nawiązaniu współpracy z pierwszym polskim producentem układnic wysoko magazynowych, oferujemy Państwu genialne rozwiązanie które z powodzeniem sprawdzi się w jednym magazynie. Niekwestionowaną zaletą urządzenia jest to, że jest ono od samego początku tworzone idealnie pod Państwa wymagania.

Zarówno projekt, konstrukcja, funkcje jak i automatyka jest dopracowana bez pośrednio pod każdego Klienta indywidualnie co daje nam przewagę nad konkurencją na rynku, która oferuje jedynie gotowe rozwiązania z możliwością nie wielkiej modyfikacji.

Drugą nie kwestionowaną zaletą oferowanych urządzeń będzie za pewne ekonomika zakupu oraz serwisu. Dotychczasowi użytkownicy tego typu rozwiązań doskonale zdają sobie sprawę z kosztów delegacji pracowników serwisu firm zagranicznych co w przypadku oferowanych przez nas urządzeń pozwoli zredukować ten koszt nawet o 70-80 %.

  Indywidualne rozwiązania


  Każdy system magazynowy dostosowujemy do indywidualnych wymagań Klienta pod względem:

  • kształtu i wagi magazynowanych obiektów
  • prędkości działania
  • wysokości składowania
  • ograniczenia powierzchni roboczej

  Integracja z otoczeniem


  Bazując na informacjach przekazanych od Klienta wykonujemy system, który w pełni współpracuje z otoczeniem. 
  Integrujemy nasze rozwiązania pod względem sterowania i komunikacji z: 

  • już istniejącymi ciągami transportowymi
  •  innymi maszynami pracującymi w ciągu technologicznym
  • robotami przemysłowymi
  • systemami śledzenia oraz identyfikacji poszczególnych detali (barcode, RFID)
  • zakładowymi bazami danych

   Skontaktuj się z nami

   Pomorskie Centrum Dźwignicowe

   Podmiot odpowiedzialny.

   GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o
   Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
   Budynek B 
   ul. Trzy Lipy 3
   80-172 Gdańsk

   Dane firmy:

   KRS: 0000518740 | REGON: 222136851 | NIP: 957 107 47 17


   Ko
   ntakt
   Infolinia: 58 380 44 41 E-mail: grupa@pomorskiecentrum.eu

    

   Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.