Przeglądy specjalne i konserwatorskie

PODSTAWA PRAWNA:

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego, wprowadzono szereg nowych i jak się okazuje bardzo istotnych zmian mających wpływ na dalszą możliwość eksploatacji UTB.

Pierwszą istotą zmianą jest wprowadzenie wymogu odtworzenia historii eksploatacji urządzenia transportowego w celu dokonania jego oceny stanu technicznego zwanego RESURSEM z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Jednak w momencie stwierdzenia wykorzystania RESURSU przez Urządzenie Transportu Bliskiego, aby dalej móc je eksploatować należy wykonać PRZEGLĄD SPECJALNY zgodnie z zapisami instrukcji eksploatacji, obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i dobrą praktyką inżynierską.

CO WCHODZI W ZAKRES PRZEGLĄDU SPECJALNEGO ?

Przegląd specjalny powinien obejmować swoim zakresem wszystkie elementy, które mają wpływ na bezpieczną eksploatację urządzenia a w szczególności:

 • konstrukcję nośną
 • mechanizm napędowe
 • układy elektryczne
 • układy hydrauliczne
 • układy pneumatyczne
 • układy bezpieczeństwa
 • badania połączeń rozłącznych
 • badania połączeń nierozłącznych metodą VT i PT lub VT i MT
 • badania połączeń nitowanych
 • badania termowizyjne
 • pomiary geodezyjne konstrukcji nośnych oraz podtorza o ile występuje
 • pomiar grubości ścianek nośnych konstrukcji
 • wykonanie innych czynności specjalistycznych dla poszczególnych typów urządzeń

DOKUMENTACJA PRZEGLĄDU SPECJALNEGO:

Każdy przegląd specjalny kończy się sporządzeniem protokołu zgodnego z wzorem opublikowanym przez Urząd Dozoru Technicznego.      Zawiera on szczegółowy opis wszystkich wykonanych czynności, dokumentację fotograficzną, zastosowane kryteria oceny stanu technicznego, oraz wynik przeglądu (pozytywny lub negatywny).

Na końcu dokumentu zawarte są dane osobowe oraz kwalifikacje i uprawnienia osoby przeprowadzającej przegląd specjalny, wykaz użytych przyrządów pomiarowych oraz świadectwa ich sprawdzenia lub wzorcowania.

WYNIK PRZEGLĄDU:

Każdy przegląd specjalny może zakończyć się wynikiem POZYTYWNYM lub NEGATYWNYM.

Wynik POZYTYWNY dopuszcza nam urządzenie do dalszej eksploatacji bez konieczności wykonania dodatkowych napraw lub modernizacji urządzenia na okres wskazany przez osobę przeprowadzającą przegląd specjalny, np.: 2,5,10,25 lat. W takim wypadku nasza firma dokonuje dla Państwa bezpłatnej aktualizacji resursu i przekazuje urządzenie do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Wynik NEGATYWNY pozwala eksploatować urządzenie do końca ważności decyzji UDT lub innej Jednostki Dozoru o ile jego praca nie stwarza realnego zagrożenia dla osób pracujących w jego pobliżu. W przypadku wyniku negatywnego na końcu dokumentu przeglądu specjalnego otrzymują Państwo zalecenia jakie naprawy lub modernizacje Urządzenia Transportu Bliskiego należy niezwłocznie przeprowadzić by przywrócić je do pełnej sprawności. Na Państwa prośbę nasza firma jest wstanie przygotować również kompleksową wycenę napraw lub modernizacji oraz oszacować opłacalność niniejszej operacji pod kątem finansowym czy biznesowym, a także w razie chęci skorzystania z naszych usług prze prowadzić kompleksową naprawę lub modernizację od A do Z.

DLACZEGO TO NAS POWINNI PAŃSTWO ZATRUDNIĆ ?

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowników, którzy wykonali już ponad 4500 przeglądów specjalnych urządzeń dźwigowych i dźwignicowych różnego typu. Zdobyta wiedza pozwala nam na szybką ocenę stanu technicznego i weryfikację ewentualnych kosztów naprawy UTB co pozwala nam na zaproponowanie już na wstępie Państwu bardzo korzystnej ceny. Świadczymy usługi na terenie całego Kraju i współpracujemy z wszystkimi Jednostkami Dozoru. Nasza wiedza, doświadczenie, oraz renoma na rynku urządzeń dźwignicowych znajduje przychylność u Inspektorów Jednostek Dozoru i pewność że każdy przegląd specjalny czy naprawa zawsze kończy się pozytywną weryfikacją i dopuszczeniem urządzenia do dalszej bezpiecznej eksploatacji na najdłuższy możliwy okres.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym portfolio oraz zgłaszania potencjalnych realizacji.

 

 

  Oprócz usługi PRZEGLĄDU SPECJALNEGO nasza firma świadczy usługi w zakresie:

  Serwisu i Diagnostyki Urządzeń Transportu Bliskiego

  Nadzoru i Opieki konserwatorskiej przez uprawnionych Konserwatorów UDT i TDT

  Remontów Głównych, Napraw, Modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego  podlegających pod Jednostki Dozoru

  Wykonanych przeglądów

  Zadowolonych klientów

  %

  Pozytywnych przeglądów

  Wykonujemy przeglądy specjalne dla urządzeń

  R

  suwnice

  R

  żurawie

  R

  podesty ruchome

  R

  dźwigi budowlane

  R

  wciągniki i wciągarki

  R

  układnice magazynowe

  R

  schody i chodniki ruchome

  R

  wciągniki towarowe

  R

  platformy samozaładowcze

  R

  windy osobowe oraz towarowe

  R

  żurawie wieżowe oraz budowlane

  R

  wózki widłowe z napędem mechanicznym

  R

  podesty ruchome - tzw. zwyżki różnego typu

  R

  urządzenia do obsługi osób niepełnosprawnych

  R

  wózki widłowe podnośnikowe z zmiennym wysięgiem

  R

  urządzenia chwytakowe oraz HDS montowane na pojazdach

  R

  urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów lub ścinki i transportu drzew HARVESTER

  R

  dźwigniki podnośnikowe, w tym systemy do parkowania samochodów

  R

  dźwigniki podnośnikowe, zainstalowane w warsztatach samochodwych

  R

  dźwigniki podnośnikowe, zainstalowane w zakładach naprawy taboru kolejowego

  Certyfikacja Obciążeń

  • pomoc przy kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do rejestracji i badan UDT wszystkich Urządzeń Transportu Bliskiego podlegających przepisom ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym 
  • doradzamy także w zakresie naprawy, wymiany i dostawy uszkodzonych podzespołów w wyniku eksploatacji

  Skontaktuj się z nami

  Pomorskie Centrum Dźwignicowe

  Podmiot odpowiedzialny.

  GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o
  Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
  Budynek B 
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk

  Dane firmy:

  KRS: 0000518740 | REGON: 222136851 | NIP: 957 107 47 17


  Ko
  ntakt
  Infolinia: 58 380 44 41 E-mail: grupa@pomorskiecentrum.eu

   

  Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.