Przeglądy specjalne i konserwatorskie

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego, wprowadzono szereg nowych i jak się okazuje bardzo istotnych zmian mających wpływ na dalszą możliwość eksploatacji UTB.

Pierwszą istotą zmianą jest wprowadzenie wymogu odtworzenia historii eksploatacji urządzenia transportowego w celu dokonania jego oceny stanu technicznego zwanego RESURSEM z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Drugą istotną zmianą powiązaną z pierwsza jest konieczność dokonania tzw. przeglądu specjalnego zgodnego z zapisami instrukcji eksploatacji lub zgodnego z obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i dobrą praktyką inżynierską.
Przegląd specjalny powinien obejmować swoim zakresem wszystkie elementy, które mają wpływ na bezpieczną eksploatację urządzenia a w szczególności:

 • konstrukcję nośną
 • mechanizm napędowe
 • układy elektryczne
 • układy hydrauliczne
 • układy pneumatyczne
 • układy bezpieczeństwa

 Każdy przegląd specjalny kończy się sporządzeniem protokołu zawierającego dane osobowe oraz kwalifikacje i uprawnienia osoby przeprowadzającej, zastosowane kryteria oceny, oraz wynik przeglądu (pozytywny lub negatywny).
Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowników którzy wykonali już ponad 1500 przeglądów specjalnych urządzeń dźwigowych i dźwignicowych różnego typu. Zdobyta wiedza pozwala nam na szybką ocenę stanu technicznego i weryfikację ewentualnych kosztów naprawy UTB co pozwala nam na zaproponowanie już na wstępie Państwu bardzo korzystnej ceny.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym portfolio oraz zgłaszania potencjalnych realizacji.

Oprócz usługi przeglądu specjalnego nasza firma świadczy usługi w zakresie:

 • serwisu
 • opieki konserwatorskiej
 • remontów głównych urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego. Prowadzimy „Dziennik konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku.

 

  Wykonujemy przeglądy specjalne dla urządzeń

  R

  suwnice

  R

  żurawie

  R

  podesty ruchome

  R

  dźwigi budowlane

  R

  wciągniki i wciągarki

  R

  układnice magazynowe

  R

  schody i chodniki ruchome

  R

  wciągniki towarowe

  R

  platformy samozaładowcze

  R

  windy osobowe oraz towarowe

  R

  żurawie wieżowe oraz budowlane

  R

  wózki widłowe z napędem mechanicznym

  R

  podesty ruchome - tzw. zwyżki różnego typu

  R

  urządzenia do obsługi osób niepełnosprawnych

  R

  wózki widłowe podnośnikowe z zmiennym wysięgiem

  R

  urządzenia chwytakowe oraz HDS montowane na pojazdach

  R

  urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów lub ścinki i transportu drzew HARVESTER

  R

  dźwigniki podnośnikowe, w tym systemy do parkowania samochodów

  R

  dźwigniki podnośnikowe, zainstalowane w warsztatach samochodwych

  R

  dźwigniki podnośnikowe, zainstalowane w zakładach naprawy taboru kolejowego

  Certyfikacja Obciążeń

  • pomoc przy kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do rejestracji i badan UDT wszystkich Urządzeń Transportu Bliskiego podlegających przepisom ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym 
  • doradzamy także w zakresie naprawy, wymiany i dostawy uszkodzonych podzespołów w wyniku eksploatacji

  Skontaktuj się z nami

  Pomorskie Centrum Dźwignicowe

  Podmiot odpowiedzialny

  GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o

  Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 

  Budynek B 

  ul. Trzy Lipy 3

  80-172 Gdańsk

  Dane firmy:

  KRS: 0000518740 | REGON: 222136851 | NIP: 957 107 47 17


  Ko
  ntakt
  Infolinia: 58 380 44 41 E-mail: grupa@pomorskiecentrum.eu

   

  Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.