Kontrola i
atestacja zawiesi

Każde eksploatowane na bieżąco ale i nie tylko zawiesie lub trawers powinno posiadać Kartę Kontroli a raz do roku powinno zostać poddane badaniu okresowym, a wyniki badania powinny zostać wpisane w ta kartę. Dwa razy do roku powinno wykonać się kontrolę okresową celem sprawdzenia wszystkich elementów zawiesia a wynik tej kontroli stanowi wyznacznik do jego dalszej eksploatacji.

Wykonujemy atestację wszystkich rodzajów zawiesi oraz trawersów. Należy pamiętać że zawiesie wyklucza się z eksploatacji lub naprawia gdy:

      • zawiesie liniowe – gdy nastąpi zerwanie więcej niż 5% liczby drutów w linii albo gdy nastąpi przewężenie względem normalnej średnicy liny większe niż 10%
      • zawiesie łańcuchowe – gdy nastąpi przewężenie na którymś z ogniw łańcucha, a także na ogniwach głównych i pośrednich większych niż 10% nominalnej średnicy
      • zawiesia pasowe – gdy wystąpią poprzeczne nacięcia a przecięcie przędzy wynosi co najmniej 10% szerokości zawiesia

W wyniku stwierdzenia nie opłacalności naprawy zawiesia lub po prostu konieczności jego wyłączenia z eksploatacji oferujemy naszym Klientom możliwość zakupu nowych zawiesi w korzystnych cenach szczegóły w ofercie handlowej.

Skontaktuj się z nami

Pomorskie Centrum Dźwignicowe

Podmiot odpowiedzialny.

GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o
Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
Budynek B 
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Dane firmy:

KRS: 0000518740 | REGON: 222136851 | NIP: 957 107 47 17


Ko
ntakt
Infolinia: 58 380 44 41 E-mail: grupa@pomorskiecentrum.eu

 

Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.