W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego, wprowadzono szereg nowych i jak się okazuje bardzo istotnych zmian mających wpływ na dalszą możliwość eksploatacji UTB.

 

Pierwszą istotą zmianą jest wprowadzenie wymogu odtworzenia historii eksploatacji urządzenia transportowego w celu dokonania jego oceny stanu technicznego zwanego RESURSEM z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

 

 

 

 

Drugą istotną zmianą powiązaną z pierwsza jest konieczność dokonania tzw. przeglądu specjalnego zgodnego z zapisami instrukcji eksploatacji lub zgodnego z obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i dobrą praktyką inżynierską.

 

Przegląd specjalny powinien obejmować swoim zakresem wszystkie elementy, które mają wpływ na bezpieczną eksploatację urządzenia a w szczególności:

 

 • konstrukcję nośną
 • mechanizm napędowe
 • układy elektryczne
 • układy hydrauliczne
 • układy pneumatyczne
 • układy bezpieczeństwa

 

Każdy przegląd specjalny kończy się sporządzeniem protokołu zawierającego dane osobowe oraz kwalifikacje i uprawnienia osoby przeprowadzającej, zastosowane kryteria oceny, oraz wynik przeglądu (pozytywny lub negatywny).

 

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowników którzy wykonali już ponad 1500 przeglądów specjalnych urządzeń dźwigowych i dźwignicowych różnego typu. Zdobyta wiedza pozwala nam na szybką ocenę stanu technicznego i weryfikację ewentualnych kosztów naprawy UTB co pozwala nam na zaproponowanie już na wstępie Państwu bardzo korzystnej ceny.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym portfolio oraz zgłaszania potencjalnych realizacji.

 

 

Oprócz usługi przeglądu specjalnego nasza firma świadczy usługi w zakresie:

 

 • serwisu
 • opieki konserwatorskiej
 • remontów głównych

 

urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego. Prowadzimy "Dziennik konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku.

 

Posiadamy uprawnienia UDT w zakresie konserwacji:

 

 • suwnic
 • wciągników i wciągarek
 • żurawi przewoźnych i przenośnych 
 • podestów ruchomych
 • platform załadowczych
 • dźwigów osobowych i towarowych

 

 

Oferujemy również:

 

 • pomoc przy kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do rejestracji i badan UDT wszystkich Urządzeń Transportu Bliskiego podlegających przepisom ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym

 

 • doradzamy także w zakresie naprawy, wymiany i dostawy uszkodzonych podzespołów w wyniku eksploatacji.

 

 

 

Szczegółowych informacji na temat oferowanych przez nas usług udzielą Państwu nasi konsultanci.

PRZEGLĄDY SPECJALNE I KONSERWATORSKIE

Dowiedz się więcej o resursie

Dowiedz się więcej na temat

modernizacji i remontów glównych

Pomorskie Centrum Dźwignicowe

 Infolinia: 58 380 44 41

Skontaktuj się z nami

 

Pomorskie Centrum Dźwignicowe

Podmiot odpowiedzialny

 

GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o

Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Budynek B 

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

Dane firmy:

 

KRS: 0000518740 REGON: 222136851 NIP: 957 107 47 17

Kontakt

 

 Infolinia: 58 380 44 41 E-mail: grupa@pomorskiecentrum.eu

 

 

 

 

Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.