W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego, wprowadzono szereg nowych i jak się okazuje bardzo istotnych zmian mających wpływ na dalszą możliwość eksploatacji UTB.

 

 

Nowelizacja przepisów ma za zadanie przede wszystkim uregulować obszar eksploatacji UTB z niewiadomą historią i przebiegiem urządzeń, przy zachowaniu maksymalnie akceptowalnego stopnia jego bezpiecznego funkcjonowania.

 

 

Pierwszą istotną zmianą jaką poczyniono to wprowadzenie wymogu odtworzenia historii eksploatacji urządzenia transportowego w celu dokonania jego oceny stanu technicznego zwanego RESURSEM, a co za tym idzie możliwości dalszej eksploatacji. Czyli inaczej mówiąc na podstawie m.in:

 

 • danych technicznych urządzenia
 • liczby cykli pracy
 • fachowej oceny stanu technicznego

 

co ważne z uwzględnieniem w tej dokumentacji rzeczywistych warunków użytkowania wprowadzono konieczność policzenia i przedstawienia podległej jednostce UDT lub TDT w formie dokumentacji wyników. Wyniki te mają dość istotny wymiar dla użytkownika, ponieważ źle lub niedbale skalkulowany resurs może znacząco zaniżyć okres eksploatacji urządzenia a co za tym idzie częściej trzeba będzie dokonywać kosztownych remontów. Z drugiej strony próba oszustwa i podanie fałszywych danych w wyliczeniu może nieść za sobą konsekwencje odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych danych. Należy pamiętać że Inspektorzy Urzędów Dozoru mają styczność z Państwa urządzeniami od dłuższego czasu i dobrze znają ich możliwości oraz średnią ilość cykli pracy jakie wykonują w ciągu doby, tygodnia, miesiąca czy na końcu lat. Dodatkowo posiadają własne zapiski do obliczania tzw. resursu urządzeń i w bardzo łatwy sposób mogą zweryfikować dane przedstawione im do wglądu i akceptacji.

 

Konieczność monitorowania stopnia wykorzystania RESURSU UTB, wymagana jest bez względu na formę dozoru technicznego - rozporządzenie nie zawiera wyłączeń oraz ograniczeń prawnych i technicznych dotyczących tego obowiązku.

OBLICZANIE RESURSÓW UTB

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o przeglądach specjalnych

Dowiedz się więcej o wynajmie obciążeń

Dowiedz się więcej o obliczaniu GNP

Dowiedz się więcej o modernizacjach i naprawach

Pobierz darmową prezentację dotyczącą zagadnień związanych z resursem oraz uzyskaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania w tym temacie.

Pobierz darmową prezentację dot. resursu

Bardziej zainteresowanych tematem użytkowników zachęcamy do zgłębienia fachowej wiedzy na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego

Natomiast tych z Państwa którzy szukają specjalistycznej firmy z dużym doświadczeniem w zakresie szacowania resursu Urządzeń Transportu Bliskiego i sporządzania dokumentacji wymaganej w/w nowelizacją rozporządzenia dla jednostek terenowych Urzędów Dozoru zapraszam do kontaktu i współpracy z firmą Pomorskie Centrum Dźwignicowe.

Od momentu wejścia rozporządzenia w życie w grudniu 2018 roku nasza firma wykonała już ponad 1900 obliczeń resursów na różnego typu urządzeń określonych w rozporządzeniu przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

na podstawie rzeczywistych warunków użytkowania i wykonać za Państwa niezbędną dokumentacje dla jednostek Urzędu Dozoru dla następujących Urządzeń Transportu Bliskiego:

 

 • suwnice
 • żurawie
 • podesty ruchome
 • dźwigi budowlane
 • wciągniki towarowe
 • wciągniki i wciągarki
 • układnice magazynowe
 • schody i chodniki ruchome
 • platformy samozaładowcze
 • windy osobowe oraz towarowe
 • żurawie wieżowe oraz budowlane
 • wózki widłowe z napędem mechanicznym
 • podesty ruchome - tzw. zwyżki różnego typu
 • urządzenia do obsługi osób niepełnosprawnych
 • wózki widłowe podnośnikowe z zmiennym wysięgiem
 • urządzenia chwytakowe oraz HDS montowane na pojazdach
 • urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów
 • dźwigniki podnośnikowe, w tym systemy do parkowania samochodów
 • dźwigniki podnośnikowe, zainstalowane w warsztatach samochodwych
 • dźwigniki podnośnikowe, zainstalowane w zakładach naprawy taboru kolejowego

 

 • oraz każdego innego urządzenia objętego Ustawą z dnia 30 października 2018 roku

Jako jedyna firma w Polsce jesteśmy wstanie właściwie oszacować stopień wykorzystania resursu

Wykonujemy również ocenę stanu technicznego oraz stopnia wykorzystania resurs urządzeń

Oprócz obliczania stopnia wykorzystania resursu zapewniamy również dodatkowe usługi w zakresie:

będących na wyposażeniu Państwowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wykonujemy ocenę stanu technicznego urządzeń dźwigowych i dźwignicowych zainstalowanych na pojazdów specjalistycznych w tym podestów ruchomych, nośników kontenerowych, żurawi przewoźnych i innych urządzeń Urządzeń Transportu Bliskiego będących na wyposażeniu Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych z uwzględnieniem charakterystyki i warunków pracy.

 

Obecnie nasza oferta obejmuje wykonanie oceny stanu technicznego z uwzględnieniem:

 • specyfiki pracy

 • wieku urządzenia 

 • stanu technicznego

 • właściwej konserwacji

 • oceny konstrukcji i mechanizmów

 • charakterystyki eksploatacji poświadczonej przez użytkownika

Ocena stanu technicznego pozwoli rzetelnie oszacować stan techniczny urządzenia oraz przewidzieć wydatki związane z bieżącą eksploatacją lub naprawą czy też remontem głównym.

 

 • wykonania przeglądów okresowych i specjalnych Urządzeń Transportu Bliskiego

 

 

 • zapewniamy kompleksową usługę wynajmu i transportu obciążeń do 1500 ton

      do badań odbiorczych i okresowych

 

 

 • obliczania grupy natężenia pracy Urządzeń Transportu Bliskiego

 

 

 • modernizacji i naprawy Urządzeń Transportu Bliskiego

Szczegółowych informacji na temat oferowanych przez nas usług udziela Państwu nasi koledzy:

Maciej

Zbyszek

Nasi Klienci do tej pory uzyskali 100% pozytywnych weryfikacji przez Inspektorów UDT i TDT stopnia wykorzystania resursu na różnego typu urządzeń.

Wykonujemy obliczenia resursu oraz dokumentację dla Jednostek Dozoru:

 • dokonanie oceny opłacalności zakupu używanych urządzeń dźwigowych i dźwignicowych

 

 • dokonanie doboru konkretnego urządzenia dźwigowego i dźwignicowego do określonego charakterystyką procesu

 

 • określanie i pomoc przy kompletacji wymaganej dokumentacji, koniecznej do rejestracji urządzeń w Urzędach Dozoru

 

 • fachowe doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów z urządzeniami które osiągnęły 100 % wykorzystania resursu
Pomorskie Centrum Dźwignicowe

 Infolinia: 58 380 44 41

Skontaktuj się z nami

 

Pomorskie Centrum Dźwignicowe

Podmiot odpowiedzialny

 

GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o

Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Budynek B 

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

Dane firmy:

 

KRS: 0000518740 REGON: 222136851 NIP: 957 107 47 17

Kontakt

 

 Infolinia: 58 380 44 41 E-mail: grupa@pomorskiecentrum.eu

 

 

 

 

Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.